imagesNgày 19/9, tại UBND Huyện Mai Châu, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị công tác chuẩn bị cho Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017, dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở: VH,TT và DL, TT&TT, Công thương, Tài chính, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh và các lãnh đạo UBND huyện Mai Châu.