Người dân tộc Mường ở nước ta có nhiều món đặc sản độc đáo và cực kỳ ngon.