imagesThực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 21/8/2007 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và thực hiện Kết luận số 63-KL/TU ngày 6/11/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11 của Tỉnh ủy, du lịch Tân Lạc đã có những bước tiến đáng kể. Tới nay, lĩnh vực phát triển du lịch của huyện đã bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Từng bước tập trung sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị về lĩnh vực du lịch, các hoạt động quảng bá được tăng cường, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư đến khảo sát, nghiên cứu và đầu tư vào du lịch huyện.

Trên địa bàn huyện Tân Lạc có địa điểm đã và đang thu hút du khách như: Động Mường Chiềng, động Thác Bờ, động Hoa Tiên, vịnh Ngòi Hoa, khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông,…; loại hình du lịch cộng đồng đang thu hút sự quan tâm của khách du lịch: Làng Mường cổ xóm Ải (xã Phong Phú), xóm Cú (xã Tử Nê), xóm Ngòi (Ngòi Hoa), … Tân Lạc được biết đến là vùng đất cổ Mường Bi, cái nôi của nền văn hoá Hoà Bình nổi tiếng. Những sản phẩm thủ công truyền thống (dệt thổ cẩm, rượu cần..) những nét sinh hoạt văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc như hát ru, hát đúm, sắc bùa... của người Mường ngày càng góp phần tạo thêm sức hấp dẫn, mang hương vị của quê hương Tân Lạc. Các lễ hội tại Tân Lạc cũng đã trở thành các sản phẩm du lịch quan trọng như: Lễ hội Khai hạ Mường Bi (xã Phong Phú), lễ hội Chùa Kè (xã Phú Vinh), lễ hội truyền thống Đánh cá suối tháng 3 (xã Lỗ Sơn),…đó là những lợi thế to lớn để thu hút các nhà đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch. Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết, cấp ủy, chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi về chủ trương, các điều kiện khác để thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng đến khảo sát, nghiên cứu các lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn huyện; quan tâm xây dựng và mở rộng các sản phẩm du lịch tại địa phương, lựa chọn ngành nghề truyền thống (dệt thổ cẩm) để bảo tồn và tạo ra các sản phẩm phục vụ cho phát triển du lịch. Trong thời gian qua huyện đã tập trung phát triển các sản phẩm du lịch chủ yếu, như: Du lịch cộng đồng, du lịch thăm quan, du lịch văn hóa - tâm linh. Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 03 dự án đã được cấp có thẩm quyền đồng ý chủ trương đầu tư, đang trong quá trình xây dựng dự án, đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư; có 01 làng nghề thủ công truyền thống.

Qua 10 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, đến nay du lịch Tân Lạc đã có những khởi sắc bước đầu; cơ bản gần đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết 11-NQ/TU đề ra. Giai đoạn 2007-2010: Tốc độ tăng trưởng du lịch bình quân hàng năm đạt 7,74%/năm; tổng doanh thu du lịch đến năm 2010 đạt 8,2/300 tỷ đồng, chiếm 2,7% toàn tỉnh. Thu hút số khách đến thăm quan, du lịch tăng 8,9%/năm/25% (toàn tỉnh). Số buồng phòng của các cơ sở lưu trú tính đến năm 2010 đạt 52/3600 buồng; trong đó có 44 buồng phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao. Giai đoạn 2011-2017: Tốc độ tăng trưởng du lịch bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2017 đạt 9,47%/năm/18%/năm (toàn tỉnh); tổng doanh thu du lịch đến năm 2016 đạt 10,010/700 tỷ đồng (toàn tỉnh). Thu hút số khách đến thăm quan, du lịch tăng 10,9%/năm/16% (toàn tỉnh). Số buồng phòng của các cơ sở lưu trú tính đến năm 2017 đạt 118/5.000 buồng, chiếm tỷ lệ 2,36% toàn tỉnh; trong đó có 37,3% buồng phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao; có 21 nhà nghỉ cộng đồng, được gắn biển Homestay.

Đánh giá theo Kết luận số 63 của Tỉnh ủy, du lịch Tân Lạc đã đạt được một số chỉ tiêu như sau: Tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch bình quân: Giai đoạn 2012-2015 đạt 11,2%/năm/20%/năm (toàn tỉnh); giai đoạn 2015-2017 ước đạt 11,5%/năm. Đến năm 2015, số lượt khách du lịch đạt 76.860/2,5 triệu lượt (toàn tỉnh); ước đến năm 2017 đạt 114.000 lượt khách. Đến năm 2015, thu nhập du lịch đạt 18/800 tỷ đồng (toàn tỉnh); đến năm 2017 đạt 18,5 tỷ đồng. Đến năm 2015, tạo việc làm trong lĩnh vực du lịch cho 105/2.300 lao động (toàn tỉnh); đến năm 2017 tạo việc làm trong lĩnh vực du lịch cho 154 lao động.

Tuy nhiên nhìn chung con số trên còn khiêm tốn so với tiềm năng của huyện. Số lượt khách và doanh thu du lịch trên địa bàn huyện trong thời gian quan chưa đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Xét trong thực tế thời gian qua các sản phẩm du lịch đơn điệu, thiếu hấp dẫn; thời gian lưu trú của khách du lịch còn ngắn do chưa có sản phẩm du lịch hấp dẫn để kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch. Đội ngũ nhân lực du lịch vừa thiếu, vừa yếu. Tỷ lệ lao động trực tiếp được đào tạo chuyên ngành du lịch còn thấp. Hệ thống cơ sở vật chất du lịch còn kém, hiện toàn huyện có 27 cơ sở lưu trú với tổng số 118 buồng, chưa đáp ứng nhu cầu khách du lịch. Một số dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch triển khai chậm, chưa tạo bước đột phá cho du lịch Tân Lạc; chưa thực sự thu hút được nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch đến địa bàn.

Thời gian tới, huyện xác định phát triển du lịch huyện Tân Lạc trở thành điểm đến hấp dẫn, một trong những điểm đến chính của tỉnh Hòa Bình và là điểm du lịch, điểm dừng chân quan trọng trên tuyến Quốc lộ 6. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư dự án phát triển du lịch về giải phóng mặt bằng; mở rộng các khu chức năng, nâng cấp cơ sở vật chât kỹ thuật du lịch; tiền thuế đất cho các dự án xây dựng các khu du lịch sinh thái sử dụng nhiều đất tạo cảnh quan môi trường xanh. Đầu tư cho công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch Tân Lạc theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm trọng điểm để thu hút đầu tư và khách du lịch đến Tân Lạc. Phấn đấu đón khoảng 135 nghìn lượt khách/năm, tổng thu du lịch đạt khoảng 26 tỷ đồng/năm; có khoảng 150 buồng lưu trú; tạo việc làm cho khoảng 350 lao động địa phương./.

Nguồn: https://hoabinh.gov.vn

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction