Xã Hương Nhượng

 

 

 

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ

Bùi Văn Biền

09/09/1960

BT Đảng ủy

Bùi Văn Chiền

27/09/1964

Chủ tịch UBND

Bùi Văn Nguyện

16/07/1970

CT Hội đồng nhân dân

Bùi Thanh Dương

20/04/1964

Phó Hội đồng nhân dân

Bùi Thị Nhầm

05/10/1972

Phó Chủ tịch UBND

Bùi Văn Minh

26/04/1970

CT UB Mặt trận tổ quốc

Bùi Văn Giang

13/12/1983

Bí thư Đoàn thanh niên

Bùi Văn Thảo

05/05/1963

Chủ tịch Hội Nông dân

Quách Thị Lương

21/05/1980

CT Hội liên hiệp Phụ nữ

Bùi Văn Điển

17/08/1967

CT Hội cựu chiến binh

Bùi Văn Linh

09/07/1970

CC Địa chính - Nông nghiệp

Trần Thị Hồng Lê

27/06/1983

CC Kế toán ngân sách

Bùi Thị Thương

14/12/1980

CC Tư pháp - Hộ tịch

Bùi Ngọc Hiển

14/09/1986

CC Trưởng công an

Bùi Đức Kiểm

28/06/1969

CC LĐ TB XH

Bùi Thị Hoàng Mai

04/10/1985

CC VP HĐND-UBND

Bùi Văn Chiền

09/09/1963

Chỉ huy trưởng BCH quân sự

Bùi Văn Công

01/01/1988

CC Văn hóa - Xã hội

Bùi Thị Anh

25/02/1992

CC Địa chính - Nông nghiệp

Phùng Thị Bướm

01/03/1972

CC Tư pháp - Hộ tịch

Bùi Thị Thanh Nhàn

06/03/1993

CC Văn phòng - Thống kê

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction