1. Lịch sử:

Năm 1946 xã Hương Nhượng được sáp nhập với các xã Vũ Lao, Tân Mỹ, Vụ Bản, Vũ Nông, Tức Mặc thành xã Liên Cộng, thuộc Châu Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Sau 10 năm sáp nhập, tháng 9-1945, Ủy ban Hành chính Liên khu 3 ra quyết định số 378-TC/CB/TKS chia xã Liên Cộng thành các xã Vũ Lâm, Liên Vũ, Hương Nhượng và Tân Mỹ.

2. Kinh tế - xã hội:   

Nhân dân xã Hương Nhượng với bản chất cần cù, chịu khó, dám nghĩ dám làm, tích cực mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Có truyền thống văn hóa lâu đời, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau tạo tiền đề để xã phát triển bền vững, ổn định.

Đặc biệt trong những năm qua được sự quan tâm của các cấp, xã Hương Nhượng đã và đang được đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông nông thôn thuận tiện, cơ sở vật chất trường học, Chợ, khu trung tâm thể thao, Nhà văn hóa xã được hoàn thiện, hệ thống điện lưới được đảm bảo, môi trường cảnh quan được bảo vệ, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh đó là sự quyết tâm cao, sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong xã quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu, xây dựng Nông thôn mới.

       1. Tổng nguồn thu năm 2017 đạt: 96.752.700.000đ

          Trong đó:

          - Thu từ sản xuất Nông – Lâm- Thủy sản chiếm 25%

          - Thu từ Dịch vụ - thương mại: 27%

          - Thu từ công nghiệp – thủ công nghiệp – xây dựng: 10.5%

          - Thu từ tiền công – tiền lương: 36,4%

2. Bình quân thu nhập đầu người năm 2017 đạt 26.100.000 đồng / người / năm.

3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017: 12%.

 

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction