STT
Tên thủ tục hành chính

1

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em.

Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em.

6

Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Thủ tục Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Thủ tục Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm.

Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

10 

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

11 

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

12 

Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

13

Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

14

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

15 

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

16 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

17 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

18 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

19 

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

20 

Thủ tục đăng ký người vào tu

21 

Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

22 

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo

23 

Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

24 

Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

25 

Thủ tục cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

26 

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

27 

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

28 

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

29 

Thủ tục chứng thực di chúc

30 

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

31 

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

32 

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

33 

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

34 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

35 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

36 

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

37 

Thủ tục Đề nghị gia hạn cấp phép sử dụng lòng đường, hè phố trong khu vực đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

38 

Thủ tục Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trong khu vực đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

39 

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

40 

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

41 

Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng.

42 

Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở.

43 

Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Trong trường hợp: - Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được - Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên - Mất Giấy xác nhận khuyết tật

44 

Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

45 

Thủ tục Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

46 

Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

47 

Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng.

48 

Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.

49 

Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố.

50 

Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.

52 

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ.

53 

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

545 

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

55 

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

56 

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ.

57 

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân.

58 

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết.

59 

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ.

60 

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

61 

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

62 

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng.

63 

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công.

64 

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng.

65 

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

66 

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

67 

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

68 

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

69 

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh.

70 

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.

71 

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến.

72 

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác.

73 

Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ.

74 

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù. + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú. + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ. + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra.

75 

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần.

76 

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

77 

Thủ tục Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em.

78 

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em.

79 

Thủ tục Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng

80 

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

81 

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

82 

Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

83 

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu trong hoạt động quản lý hành chính

84 

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

85 

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

86

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction